ปฏิเสธไม่ได้ว่าสูตรลักษณะต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ใ […]